News

อบรม GHPs/HACCP 7/3/2024
อบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ 23/2/2024
Chinese New Year 18/2/2024
08/03/2567 15:21
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เยี่ยมชม 24/5/2566
กิจกรรม team building และ งานเลี้ยงสังสรรค์ 10/02/2566
พิธีบวงสรวงบริษัท ปี2566 วันที่ 09/01/2566
อบรม GHP & HACCP Requirement Rev.5
อบรบดับเพลิง ประจำปี 2565
ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
ตรวจสอบสถานประกอบการโรงงาน โดยสำนักงานสาธารณสุข (อย.)
THAIFEX - Anuga Asia
28/05/2565 15:23
Surveillance Remote  Audit GHP & HACCP
การตรวจคัดกรอง COVID-19
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อภายในโรงงาน ซึ่งเรามีมาตรการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ก่อให้เกิดโรค Covid-19
04/05/2565 10:07
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ
การป้องกันเสริมสร้างสุขภาพ เป็นวิธีการที่ได้ผล และประหยัดที่สุด สำหรับการมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจึงมีประโยชน์ ดังนี้ 1. ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน สมรรถภาพการทำงานของหัวใจจะดีขึ้นมาก ถ้าออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอติดต่อกัน 3 เดือน ชีพจรหรือหัวใจจะเต้นช้าลง ซึ่งจะเป็นการประหยัดการทำงานของหัวใจ 2. ลดไขมันในเลือด เพราะไขมันในเลือดสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน 3. เพิ่ม High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C) ในเลือด ซึ่งถ้ายิ่งสูงจะยิ่งดีจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน 4. ลดความอ้วน (ไขมัน) เพิ่มกล้ามเนื้อ (น้ำหนักอาจไม่ลด) 5. ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวาน 6. ช่วยลดความดันโลหิต (สำหรับผู้มีความดันโลหิตสูง) ลดได้ประมาณ 10-15 ม.ม. ปรอท 7. ช่วยทำให้หัวใจ ปอด ระบบหมุนเวียนของโลหิต กล้ามเนื้อ เอ็น เอ็นข้อต่อ กระดูกและผิวหนังแข็งแรงยิ่งขึ้น ช่วยลดความเครียด ทำให้นอนหลับดียิ่งขึ้น ความจำดี เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ชะลออายุ ช่วยป้องกันอาการปวดหลัง (เพราะกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงขึ้น) 8. ป้องกันโรคกระดุกเปราะ โดยเฉพาะสุภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน 9. ร่างกายเปลี่ยนไขมันมาเป็นพลังงานได้ดีกว่าเดิม ซึ่งเป็นการประหยัดการใช้แป้ง (glycogen) ซึ่งมีอยู่น้อย และเป็นการป้องกันโรคหัวใจ 10. ช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิด เชื่อ ลำไส้ใหญ่ เต้านม ต่อมลูกหมาก 11. ทำให้มีสุขภาพดี ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค
20/10/2561 11:47
อบรมการทำงานเป็นทีม
ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม 1.ช่วยให้การทำงานเป็นระบบที่ดี มีการแล่งงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบทำให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่กลุ่มและทีมงานรับผิดชอบ 2.ช่วยให้มีการนำหลักมนุษย์สัมพันธ์มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน เช่น การรู้เรา รู้เขา เอาใจเขามาใส่ใจเรา งานของกลุ่มและทีมงานจะดำเนินไปด้วยดี 3.ช่วยให้เกิดรู้รักสามัคคีระหว่างสมาชิกของกลุ่มและทีมงาน ในการทำงานให้ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4.ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานกลุ่มและทีมงาน ตามมาตรฐานการทำงาน โดยอาศัยกลุ่มหรือสภาพแรงงานเป็นตัวแทนให้แก่พนักงาน 5.ช่วยให้เกิดความมั่นคงในอาชีพเนื่องจากการทำงานเป็นกลุ่มหรือทีมงาน จะก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของมวลสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน อันจะก่อให้เกิดความเกรงใจของคณะผู้บริหารที่มีต่อกลุ่มหรือทีมงาน 6.ช่วยให้เกิดความรู้สึกการยอมรับนับถือของสมาชิกในทีมงานที่เรียกว่า คารวธรรม มีการเคารพนับถือเป็นพี่เป็นน้อง ก่อให้เกิดการถ้อยทีถ้อยอาศัย ....
18/09/2561 14:40
อบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ
ปัจจุบันการบริหารงานธุรกิจให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการของบริษัท หลายหน่วยงานจึงมีการกำหนดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
18/09/2561 14:20
กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2559
รับการตรวจสุขภาพและอบรมจากโรงพยาบาลนครปฐม
บริษัทพงศ์เทพรุ่งเรือง เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม ในการตรวจสุขภาพของพนักงาน และให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารและโรคที่มาพร้อมกับอาหาร พร้อมทั้งสอนการบริหารร่างกายที่ถูกวิธีให้กับพนักงาน
04/11/2559 13:13
อบรม GMP&HACCP ประจำปี2559
งานทำบุญโรงงาน ปี2559